Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Skatte- & afgiftsstrafferet (4. udg.)
Forfattere: Jan Pedersen
Udgivelsesdato: 18. mar 2019
DJØF Forlag

Administrativ bøde

- Side 224 -

...appelleres eller prøves af højere myndighed. Formelt kan en vedtaget bøde derfor alene anfægtes ved et civilt søgsmål for domstolene, hvor det gøres gældende, at bødevedtagelsen er behæftet med civilretlige ugyldighedsgrunde f.eks. umyndighed, sindssygdom mv. efter Værgemålslovens §§ 44-45 eller udnyttelse, utilbørlighed mv. efter Aftalelovens §§ 28-36.

Læs på Jurabibliotek