Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Entrepriseretten (1. udg.)
Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 13. sep 2016
DJØF Forlag

Afgørelser, der tilkender dagbøder

- Side 498 -

...395.000 kr., idet dagbøderne blev fastsat til 547.200 kr., svarende til 12 ugers forsinkelse. Landsretten fandt, »at der ikke som følge af den aftalte dagbods størrelse eller af andre grunde er grundlag for at bringe aftalelovens § 36 i anvendelse«, men ligedelte forsinkelsesperioden mellem BH og E under henvisning til sagens konkrete omstændigheder.

Læs på Jurabibliotek