Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ugyldighed

- Side 453 -

Disse krav er opfyldt i de danske implementeringslove, uden at muligheden for ændring af den delvis ugyldige aftale eksplicit nævnes. Der kan derfor stadig være behov for at påberåbe sig aftalelovens § 36aftalelovens § 36 for at være sikker på, at ændringsmuligheden kan anvendes.

Læs på Jurabibliotek