Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftaler der forfølger eller fremmer et uærbart formål

- Side 82 -

...Der er da også på flere punkter væsentlige ligheder mellem de enkelte regler, herunder ikke mindst hvad angår den overordnede analytiske tilgang til anvendelsen af en retlig standard knyttet til moralsk-etiske overvejelser. Reglerne tjener således alle den samme grundlæggende funktion: At lade etiske overvejelser influere på den juridiske bedømmelse.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 83 -

Herved adskiller ærbarhedsstandarden sig væsentligt fra f.eks. aftalelovens § 36, der retliggør overvejelser om rimelighed i forholdet mellem parterne.

Læs på JurabibliotekAftaler om ydelser der ikke bør kommercialiseres

- Side 84 -

...nægte at anerkende aftaler i intimsfæren værner om samfundets svageste. Som uddybet i kapitel 9, afsnit 4.1 og 5.8 adskiller disse aftaler sig fra en række andre uærbare aftaler ved, at ugyldigheden værner om den part, der risikerer at blive udnyttet. De ligner således snarere aftalelovens §§ 33 og 36 end det klassiske anvendelsesområde for DL 5-1-2.

Læs på Jurabibliotek