Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Hjemmelsgrundlaget for afvisning

- Side 135 -

...bestemmelsen har været overvejet i relation til en proceserklæring, jf. U 2006.461 H (landsrettens dom). Da proceserklæringer netop har karakter af aftaler, er bestemmelsen principielt anvendelig. I FED 2002.647 forsøgte sagsøgte uden held at få en doms retskraft tilsidesat efter DL 5-1-2. Landsretten bedømte dette spørgsmål ved en rent procesretlig analyse.

Læs på Jurabibliotek