Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Generelle betragtninger

- Side 317 -

...højere grad til at ligne den, der skal foretages efter aftalelovens § 36. Anderledes igen er aftaler, der hverken som helhed eller i deres enkeltdele er ulovlige, men hvor aftalens opfyldelse aktualiserer et lovbrud. Disse sager ligner ingen af de i aftaleloven regulerede situationer, men frembyder særegne overvejelser om ugyldighedens rækkevidde.

Læs på JurabibliotekKun en del af aftalen er ulovlig

- Side 320 -

...i afhandlingens kapitel 10 behandlede spørgsmål opstår derfor ikke. For det andet fordi reglerne navnlig har til formål at værne om ægtefæller, der vanskeligt kan overskue konsekvenserne af de enkelte aftaletyper (s. 194). Ugyldighedsreglens formål ligner derved aftalelovens § 36, og Nørgaards analyser må følgelig læses med denne forskel in mente.

Læs på JurabibliotekUgyldighedens almindelige retsvirkninger

- Side 327 -

ningen må fastlægges i lyset af reglens formål og med behørig hensyntagen til den part, hvis interesser værnes af ugyldighedsreglen. 48 48. I mange af de tilfælde, hvor en sådan modificeret ugyldighedsvurdering kan være påkrævet, vil aftalelovens § 36 formentlig give mulighed for ved ændring af kontrakten at nå til et rimeligt resultat.

Læs på Jurabibliotek