Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftalen som faktisk og retligt fænomen

- Side 57 -

...være den samme, og det var da også tilfældet i tiden inden Danske Lov. 12 12. Man drøftede på denne tid i Kontinentaleuropa, på hvilket grundlag og under hvilke betingelser et løfte eller en aftale skulle forpligte. Se om Danske Lovs placering i denne historiske kontekst Thøger Nielsen : Studier over ældre dansk Formueretspraksis (1951) s. 217 f.

Læs på JurabibliotekVilje uden aftaleretlige forpligtelser

- Side 64 -

...aftalerets udvikling frem mod og efter vedtagelsen af den »store generalklausul« om urimelige aftaler i aftalelovens § 36 de første kapitler i Lynge Andersen : Aftalelovens § 36 (2018). Centralt for dette spørgsmål er en mere grundlæggende diskussion om, hvor formynderisk staten bør være. 43 43. Se om dette spørgsmål kapitel 9, afsnit 3.3 og 4.1.

Læs på Jurabibliotek