Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Sammenfatning og konklusioner

- Side 343 -

...politisk spørgsmål, i hvilket omfang retssystemet bør beskytte aftaleparter mod deres egne handlinger – men begrundelsen og virkemidlet er i disse sager privatretlig. 11 11. Dette gælder både ved skønsprægede regler som aftalelovens § 36 og de mange regler om »god skik« samt ved partsbegrundede forbudsregler som f.eks. voldgiftslovens § 7, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 346 -

...Afgørelsen vedrører ugyldighed ved tilsidesættelse af god skik i en situation potentielt omfattet af aftalelovens § 36, men analysen er utvivlsomt også relevant for vurderingen af DL-sagerne. Der skal ganske enkelt mindre til, før lovgiver griber end med offentligretlig regulering, end hvad der må kræves for at tilsidesætte en i øvrigt gyldig aftale.

Læs på Jurabibliotek