Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Særligt om fortolkning baseret på vedtagelsesbetragtninger og korrigerende fortolkning

- Side 91 -

...et skønsmæssigt fastsat tillægsvederlag. 75 75. Dommen er omtalt flere steder i litteraturen i relation til bl.a. forudsætningssynspunkter og ligevægtshensyn, jf. f.eks. Bryde Andersen i Avtalslagen 90 år: Aktuell nordisk rättspraxis, s. 377 ff., Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, s. 399, og Hørlyck, Entreprenørvederlaget, s. 111 ff.

Læs på Jurabibliotek