14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1617 af 18. december 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kørsel med hundetrukket køretøj
Kørsel med hundetrukket køretøj må alene finde sted på veje uden for tættere bebygget område, hvor der alene i begrænset omfang foregår almindelig færdsel med motorkøretøjer, motorredskaber og traktorer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Kørsel med hundetrukket køretøj må finde sted på andre veje end de i stk. 1 omtalte, hvis kørsel finder sted i forbindelse med krydsning af vej med henblik på at nå en vej omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Kørsel med hundetrukket køretøj kan fortsat begrænses af regler i anden lovgivning, der giver mulighed for indskrænkninger i vejes udnyttelse og indretning.

§2 Bremser
Et hundetrukket køretøj skal kunne standse eller bremse på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.

Stk. 2 Et hundetrukket køretøj på hjul skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer. Hjul på samme aksel skal være afbremset af det samme bremsesystem, eller bremsesystemet skal være diagonalt opdelt mellem for- og baghjulene. Bremsesystem med en betjeningsanordning, der aktiverer bremserne på alle hjul samtidigt, anses som ét bremsesystem. Bremsesystemet kan være fodbetjent eller håndbetjent. Den fulde bremsevirkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.

Stk. 3 Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 100 daN (100 kg). Dele i håndbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 60 daN (60 kg).

Stk. 4 Et hundetrukket køretøj med mere end to hjul skal være forsynet med en parkeringsbremse, der virker på mindst to af køretøjets hjul, eller en jordbremse, som skydes i jorden ved standsning. Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund og skal kunne fastholde køretøjet i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

§3 Styreapparat
Et hundetrukket køretøj skal være forsynet med et styreapparat, som er indrettet således, at

  • 1) køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt,

  • 2) køretøjet kan modstå de påvirkninger, der fremkommer under normal brug, og

  • 3) der ikke på grund af slid eller lignende forekommer væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

§4 Trækkraft
Et hundetrukket køretøj må ikke trækkes af hunde i vifteformation.

§5 Lygter og reflekser
Ved kørsel i lygtetændingstiden skal et hundetrukket køretøj være forsynet med mindst to forlygter, der afgiver hvidt eller gult lys og to baglygter, der afgiver rødt lys. Lygterne skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand, og må ikke blænde den øvrige trafik. Lygterne skal være anbragt symmetrisk og så nær køretøjets yderste kanter som muligt.

§6 Ved kørsel i lygtetændingstiden skal et hundetrukket køretøj være forsynet med mindst to røde trekantede refleksanordninger, der er synlige bagfra. Refleksanordningerne skal anbringes så nær køretøjets yderste kanter som muligt.

Stk. 2 Refleksanordninger efter stk. 1 skal være godkendt og mærket i klasse III i henhold til ECE-regulativ nr. 3.

Stk. 3 Trækseler skal være forsynet med gule reflekser.

Stk. 4 Et hundetrukket køretøj kan forsynes med supplerende reflekser. Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule.

§7 Ringeklokke
Et hundetrukket køretøj skal være forsynet med en klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret eller et beslag tæt på føreren, så den er nem at betjene. Køretøjet må ikke være forsynet med andet signalapparat.

§8 Straf og ikrafttræden
Overtrædelse af § 1, stk. 1, §§ 2-5, § 6, stk. 1-3, og stk. 4, 2. pkt., og § 7, straffes med bøde.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

profile photo
Profilside