14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om delvis undtagelse af den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star« fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v.

Lov nr. 872 af 21. juni 2022

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om delvis undtagelse af den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star« fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Stars« virksomhed er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen, for så vidt angår materiale, der indgår i taskforcens undersøgelse.

Stk. 2 Artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger gælder ikke for personoplysninger, der indgår i den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Stars« undersøgelse.

Stk. 3 Interne dokumenter, som er afgivet af en forvaltningsmyndighed m.v. til den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star« til brug for dennes undersøgelse, mister ikke derved deres interne karakter.

§2 Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

profile photo
Profilside