Lov om delvis undtagelse af den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star« fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 872 af 21. juni 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Stars« virksomhed er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen, for så vidt angår materiale, der indgår i taskforcens undersøgelse.

Stk. 2 Artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger gælder ikke for personoplysninger, der indgår i den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Stars« undersøgelse.

Stk. 3 Interne dokumenter, som er afgivet af en forvaltningsmyndighed m.v. til den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star« til brug for dennes undersøgelse, mister ikke derved deres interne karakter.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.