Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)

Lov nr. 324 af 05. maj 2004

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Trafikministeren bemyndiges til

  • 1)   at anlægge en hovedlandevej som motorvej i forlængelse af Herning-Bording-motorvejen til Funder med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet og

  • 2)   at nedlægge den nuværende hovedlandevej 404, Ringkøbing-Silkeborg, som hovedlandevej mellem Bording og Funder.

§ 2

Trafikministeren kan på begæring af ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særlig indgribende af planerne om en motorvej mellem Bording og Låsby, når ejeren af særlige, personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 2 Overtagelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.