Lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 381 af 10. juni 1987

§ 1

Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for en forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde med 10 år for perioden 1. oktober 1995 til og med 30. september 2005.

§ 2

Uanset § 77, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, kan der meddeles A/S Det Danske Luftfartselskab tilladelse til at lade Scandinavian Airlines System udføre erhvervsmæssig luftbefordring af passagerer, post og gods alene mellem to steder inden for riget.

§ 3

§ 3 i lov nr. 273 af 26. juni 1975 om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde ophæves.