14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov 14. April 1865 ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart.

Lov nr. 9999 af 14. april 1865

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov 14. April 1865 ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart.

§1 Regeringen bemyndiges til, under Forudsætning af Gensidighed at indrømme fremmede, i Henseende til deres Handelsforhold til Danmark privilegerede Staters Skibe, uden Hensyn til disses Lastedrægtighed, at gaa i Fragtfart fra Sted til Sted i Kongeriget, under Iagttagelse af de almindelige for saadan Fart gældende bestemmelser.

profile photo
Profilside