Lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S Estonia«

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 823 af 25. november 1998

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven har til formål at beskytte gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S Estonia«.

Stk. 2 Det beskyttede område er rektangulært og afgrænses efter det geodætiske system, World Geodetic System 1984 (WGS 84), af følgende positioner:

  • 1) 59' 23,500'N, 21'40,000'E.

  • 2) 59' 23,500'N, 21'42,000'E.

  • 3) 59' 22,500'N, 21'42,000'E.

  • 4) 59' 22,500'N, 21'40,000'E.

§ 2

Inden for det område, der er nævnt i § 1, stk. 2, er dykning og anden undervandsvirksomhed forbudt.

Stk. 2 Forbudet i stk. 1 gælder dog ikke virksomhed, som en myndighed i Estland, Finland eller Sverige forestår med henblik på at tildække vraget eller for at hindre forurening af det maritime miljø fra vraget.

§ 3

Den, som forsætligt overtræder forbudet i § 2, stk. 1, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.