14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Immunitetsloven

Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer

Lov nr. 567 af 30. november 1983,
som ændret ved lov nr. 360 af 11. april 2014

Denne konsoliderede version af immunitetsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Immunitetsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Ved mellemfolkelig overenskomst kan der indrømmes en international organisation eller institution, som Danmark er medlem af, særlige rettigheder og immuniteter, som er nødvendige for opfyldelsen af organisationens eller institutionens formål og for sikringen af den uafhængige udførelse af de dermed forbundne hverv.

Stk. 2 Tilsvarende rettigheder og immuniteter kan indrømmes

  • 1) deltagerstaternes repræsentanter og udsendinge,

  • 2) embedsmænd og andre, som optræder på organisationens vegne,

  • 3) sagkyndige som udfører hverv for organisationen eller institutionen, samt,

  • 4) personer, der deltager i procesførelse ved organisationen eller institutionen.

§1a Der kan ved aftale indrømmes Palæstinas mission i Danmark, missionens personale og familiemedlemmer tilhørende personalets husstand særlige rettigheder og immuniteter i et omfang, der ikke går videre end de rettigheder og immuniteter, der indrømmes diplomatiske repræsentationer her i landet.

§2 Vedkommende minister kan træffe nærmere foranstaltninger til gennemførelse af de i §§ 1 og 1 a nævnte overenskomster og aftaler.

§3 Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

Stk. 2 Lov nr. 72 af 7. marts 1952 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m. ophæves.

profile photo
Profilside