Immunitetsloven § 1

Denne konsoliderede version af immunitetsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer

Lov nr. 567 af 30. november 1983,
som ændret ved lov nr. 360 af 11. april 2014

§ 1

Ved mellemfolkelig overenskomst kan der indrømmes en international organisation eller institution, som Danmark er medlem af, særlige rettigheder og immuniteter, som er nødvendige for opfyldelsen af organisationens eller institutionens formål og for sikringen af den uafhængige udførelse af de dermed forbundne hverv.

Stk. 2 Tilsvarende rettigheder og immuniteter kan indrømmes

  • 1) deltagerstaternes repræsentanter og udsendinge,

  • 2) embedsmænd og andre, som optræder på organisationens vegne,

  • 3) sagkyndige som udfører hverv for organisationen eller institutionen, samt,

  • 4) personer, der deltager i procesførelse ved organisationen eller institutionen.