14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1617 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Kørsel med hundetrukket køretøj
Kørsel med hundetrukket køretøj må alene finde sted på veje uden for tættere bebygget område, hvor der alene i begrænset omfang foregår almindelig færdsel med motorkøretøjer, motorredskaber og traktorer, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Kørsel med hundetrukket køretøj må finde sted på andre veje end de i stk. 1 omtalte, hvis kørsel finder sted i forbindelse med krydsning af vej med henblik på at nå en vej omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 3 Kørsel med hundetrukket køretøj kan fortsat begrænses af regler i anden lovgivning, der giver mulighed for indskrænkninger i vejes udnyttelse og indretning.

•••
profile photo
Profilside