14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Lov nr. 523 af 07. juni 2006

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen (rute 21 og 23) på strækningen mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej fra fire til otte spor og på strækningen mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest fra fire til seks spor.

Stk. 2 På strækningen mellem Københavnsvej og Ringstedvej anlægges motorvejen som en asymmetrisk udbygning i vejens sydside. På de øvrige strækninger anlægges motorvejen som en symmetrisk udbygning.

§2 På de i § 1 nævnte motorvejsstrækninger kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Ved pålæg af byggelinjer finder bestemmelserne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg i øvrigt anvendelse.

§3 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside