Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Lov nr. 523 af 07. juni 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen (rute 21 og 23) på strækningen mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej fra fire til otte spor og på strækningen mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest fra fire til seks spor.

Stk. 2 På strækningen mellem Københavnsvej og Ringstedvej anlægges motorvejen som en asymmetrisk udbygning i vejens sydside. På de øvrige strækninger anlægges motorvejen som en symmetrisk udbygning.

§ 2

På de i § 1 nævnte motorvejsstrækninger kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Ved pålæg af byggelinjer finder bestemmelserne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg i øvrigt anvendelse.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.