Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 525 af 26. maj 2010

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Udbygning af Brande Omfartsvej
§ 1

Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 344, Brande Omfartsvej, til motorvej.

Stk. 2 Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag 1.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.