Lov om udbygning af Motorring 3 mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbygning af Motorring 3 mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen

Lov nr. 444 af 10. juni 2003

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Trafikministeren bemyndiges til at udbygge Motorring 3 vest om København på strækningen mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen fra 4 til 6 spor.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.