Lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 359 af 19. maj 2004

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Trafikministeren bemyndiges til at udbygge Køge Bugt-motorvejen på strækningen mellem Hundige og Greve Syd med et ekstra spor i hver retning, så motorvejen på den nordligste del af strækningen mellem Motorring 4 og Greve Nord udvides fra de nuværende 8 til 10 spor og resten af strækningen udvides fra de nuværende 6 til 8 spor.

§ 2

På strækningen mellem Motorring 4 og Greve Syd kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg finder i øvrigt anvendelse ved pålæg af byggelinjer.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.