14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Lov nr. 521 af 07. juni 2006

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Transport- og energiministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej mellem Motorring 3 i Rødovre og Ring 3 i Glostrup (Ejby) som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at udbygge Frederikssundmotorvejen mellem Ring 3 og Motorring 4 fra de nuværende fire til seks spor,

  • 3) at udbygge rundkørslen i krydset Frederikssundsvej og J.F. Willumsens Vej i Frederikssund og

  • 4) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej Jyllingevej til kommunevej mellem Motorring 3 og Ring 3.

§2 Transport- og energiministeren kan på begæring af ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særligt indgribende af planerne om en motorvej på strækningen mellem Motorring 3 og Motorring 4 samt på strækningen fra Motorring 4 til Frederikssund, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 2 Overtagelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§3 På strækningen af Motorring 3 mellem Roskildevej og Slotsherrensvej kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Ved pålæg af byggelinjer finder bestemmelserne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg i øvrigt anvendelse.

§4 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§5 § 1, nr. 4, i lov nr. 238 af 7. juni 1968 om visse hovedlandevejsstrækninger ophæves.

profile photo
Profilside