Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 719 af 25. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 686 af 27. maj 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til at undersøge og projektere følgende anlægsprojekter, herunder undersøge anlægsprojekternes virkninger på miljøet:

 • 1) En ny jernbane over Vestfyn, jf. bilag 1 til loven.

 • 2) En jernbane over Vejle Fjord, jf. bilag 2 til loven.

 • 3) En ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager, jf. bilag 3 til loven.

 • 4) Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn.

 • 5) Hastighedsopgraderinger af hovedbanestrækningerne Fredericia-Vejle, Vejle-Horsens, Horsens-Hovedgård og Aarhus-Aalborg og omkring Aarhus Hovedbanegård samt perrontilpasninger m.v.

 • 6) Hastighedsopgraderinger af de regionale jernbanestrækninger Aalborg-Frederikshavn, Struer-Thisted, Langå-Struer, Østerport-Helsingør, Vejle-Struer, Esbjerg-Struer, Skanderborg-Skjern, Bramming-Tønder, Holbæk-Kalundborg, Køge Nord-Næstved og Tinglev-Sønderborg.

 • 7) Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland.

 • 8) Øget banekapacitet mellem Herning og Holstebro.

 • 9) Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station.

 • 10) Ekstra spor ved Gødstrup Station.

§ 2

§ 38 i jernbaneloven finder anvendelse i forbindelse med projektering af de anlægsprojekter, der er nævnt i § 1, nr. 1 og 2, således at transportministeren delegerer sin beføjelse efter § 38 i jernbaneloven til Vejdirektoratet.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.