14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Lov nr. 1542 af 13. december 2016

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at anlægge en ny enkeltsporet jernbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg og at fastsætte et ibrugtagningstidspunkt herfor.

Stk. 2 Kort over jernbanens linjeføring, placering af stationen og det nye klargøringsanlæg, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

§2 Beskyttelsesmæssige hensyn efter lov om naturbeskyttelse og bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 1, varetages alene af transport- og bygningsministeren efter denne lov.

Stk. 2 Kort over naturlokaliteter og kort over kulturhistoriske forhold, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 1, fremgår af lovens bilag 2 og 3.

§3 Reglerne om landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning finder ikke anvendelse ved udførelsen af arbejder efter § 1. Det samme gælder reglerne i lov om planlægning om kommune- og lokalplaner.

§4 Transport- og bygningsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af anlægget, jf. § 1, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende støj ikke finder anvendelse.

Stk. 2 Transport- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§5 Loven træder i kraft den 15. december 2016.

profile photo
Profilside