Lov om anlæg af motorvej mellem Brande og Ris (rute 18)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 325 af 05. maj 2004

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Trafikministeren bemyndiges til

  • 1)   at anlægge en hovedlandevej mellem Brande Omfartsvej og Vejlevej ved Ris (rute 18) som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2)   at nedlægge den nuværende hovedlandevej 344, Herning-Vejle, som hovedlandevej mellem Brande Omfartsvej og Ris og

  • 3)   midlertidigt at optage landevej 537, Givevej, som hovedlandevej mellem rundkørslen ved Hjortsballe og motorvejens tilslutning til Givevej.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.