14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om motorvej mellem Ølhom og Vejle

Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Lov nr. 522 af 07. juni 2006

Denne konsoliderede version af lov om motorvej mellem Ølhom og Vejle er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om motorvej mellem Ølhom og Vejle

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Transport- og energiministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej mellem hovedlandevej 338, Ølholm-Give (rute 18), ved Ølholm og hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej (E45), ved Vejle som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at udbygge hovedlandevej 338, Ølholm-Give, til motorvej på strækningen mellem Vejlevej ved Riis og den i nr. 1 nævnte hovedlandevejs begyndelsespunkt ved Ølholm og

  • 3) at nedlægge den nuværende hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, som hovedlandevej mellem Ølholm og Vejle.

§2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside