Lov om motorvej mellem Ølhom og Vejle

Denne konsoliderede version af lov om motorvej mellem Ølhom og Vejle er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Lov nr. 522 af 07. juni 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transport- og energiministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej mellem hovedlandevej 338, Ølholm-Give (rute 18), ved Ølholm og hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej (E45), ved Vejle som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at udbygge hovedlandevej 338, Ølholm-Give, til motorvej på strækningen mellem Vejlevej ved Riis og den i nr. 1 nævnte hovedlandevejs begyndelsespunkt ved Ølholm og

  • 3) at nedlægge den nuværende hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, som hovedlandevej mellem Ølholm og Vejle.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.