Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1617 af 18. december 2018

Straf og ikrafttræden
§ 8

Overtrædelse af § 1, stk. 1, §§ 2-5, § 6, stk. 1-3, og stk. 4, 2. pkt., og § 7, straffes med bøde.