Lov om omklassificering af visse veje

Denne konsoliderede version af lov om omklassificering af visse veje er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 310 af 30. april 2008

§ 1

Følgende veje klassificeres som hovedlandeveje:

 • 1) Motorvejen Skejby-Skødstrup (del af hovedlandevej 72, Søften-Løgten (Djurslandmotorvejen)).

 • 2) Diagonalvejen syd om Give (ny hovedlandevej 340).

 • 3) Motorvejen Kliplev-Sønderborg (ny hovedlandevej 51).

 • 4) Sunds Omfartsvej (del af hovedlandevej 429).

 • 5) Motortrafikvej Bredsten-Vandel (del af hovedlandevej 363).

 • 6) Slagelse Omfartsvej, etape 1 (ny hovedlandevej 127).

 • 7) Gørløse Omfartsvej (del af hovedlandevej 141).

 • 8) Diagonalvejen Uldum-E45 (del af hovedlandevej 600338).

§ 2

Transportministeren bemyndiges til at nedklassificere følgende vejstrækninger fra hovedlandeveje til kommuneveje:

 • 1) Hovedlandevej 401, Århus-Grenaa, mellem hovedlandevej 72, Søften-Løgten (Djurslandmotorvejen), og hovedlandevej 405, Ringvejen Vejlby-Viby.

 • 2) Hovedlandevej 405, Ringvejen Vejlby-Viby, mellem hovedlandevej 401, Århus-Gren­aa, og hovedlandevej 431, Århus-Søften.

 • 3) Hovedlandevej 431, Århus-Søften, mellem hovedlandevej 405, Ringvejen Vejlby-Viby, og Motorvejen Skejby-Skødstrup.

 • 4) Hovedlandevej 337, Korskro-Grindsted-Give, mellem hovedlandevej 363, Vejle-Grindsted, og hovedlandevej 344, Vejle-Herning.

 • 5) Hovedlandevej 319, Sønderborg-Bovrup-Røllum.

 • 6) Hovedlandevej 429, Sunds-Hagebro, mellem hovedlandevej 439, Viborg-Herning, og tilslutning af Sunds Omfartsvej (ny hovedlandevej 429).

 • 7) Hovedlandevej 363, Vejle-Grindsted, på strækningen, der afløses af motortrafikvejen Bredsten-Vandel (ny hovedlandevej 363).

 • 8) Hovedlandevej 125, Slagelse-Kalundborg, mellem kommunevej 3335010, Løvegade, og tilslutning af Slagelse Omfartsvej (ny hovedlandevej 127).

 • 9) Hovedlandevej 126, Næstved-Slagelse, mellem kommunevej 3335010, Løvegade, og M20, Vestmotorvejen.

 • 10) Hovedlandevej 141, Hillerød-Frederikssund, på strækningen, der afløses af Gørløse Omfartsvej (ny hovedlandevej 141).

 • 11) Hovedlandevej 370, Herning-Varde, mellem hovedlandevej 68, Herning S-Snejbjerg-Motorvejen, og kommunevej 344, Messevejen.

 • 12) Hovedlandevej 439, Viborg-Herning, mellem kommunevej 6579079, Vesterholmvej, og hovedlandevej 64, Midtjyske Motorvej.

§ 3

Transportministeren bemyndiges til at optage følgende kommuneveje som hovedlandeveje:

 • 1) Kommunevej 600514, Billund-Give, mellem hovedlandevej 363, Vejle-Grindsted, og kommunevej 600512, Bredsten-Filskov.

 • 2) Kommunevej 600338, Give-Horsens, mellem hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, og kommunevej 600533, Sindbjerg-Uldum.

 • 3) Kommunevej 500316, Kruså-Sønderborg, mellem Motorvejen Sønderborg-Kliplev og hovedlandevej 316, Sønderborg-Fynshav.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.