Lov om omklassificering af visse veje § 3

Denne konsoliderede version af lov om omklassificering af visse veje er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 310 af 30. april 2008

§ 3

Transportministeren bemyndiges til at optage følgende kommuneveje som hovedlandeveje:

  • 1) Kommunevej 600514, Billund-Give, mellem hovedlandevej 363, Vejle-Grindsted, og kommunevej 600512, Bredsten-Filskov.

  • 2) Kommunevej 600338, Give-Horsens, mellem hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, og kommunevej 600533, Sindbjerg-Uldum.

  • 3) Kommunevej 500316, Kruså-Sønderborg, mellem Motorvejen Sønderborg-Kliplev og hovedlandevej 316, Sønderborg-Fynshav.