14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1617 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bremser
Et hundetrukket køretøj skal kunne standse eller bremse på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.

•••

Stk. 2 Et hundetrukket køretøj på hjul skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer. Hjul på samme aksel skal være afbremset af det samme bremsesystem, eller bremsesystemet skal være diagonalt opdelt mellem for- og baghjulene. Bremsesystem med en betjeningsanordning, der aktiverer bremserne på alle hjul samtidigt, anses som ét bremsesystem. Bremsesystemet kan være fodbetjent eller håndbetjent. Den fulde bremsevirkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.

•••

Stk. 3 Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 100 daN (100 kg). Dele i håndbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 60 daN (60 kg).

•••

Stk. 4 Et hundetrukket køretøj med mere end to hjul skal være forsynet med en parkeringsbremse, der virker på mindst to af køretøjets hjul, eller en jordbremse, som skydes i jorden ved standsning. Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund og skal kunne fastholde køretøjet i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

•••
profile photo
Profilside