14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S

Lov nr. 345 af 02. juni 1999

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Finansministeren bemyndiges til med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med overdragelsen af et regionalt naturgasselskabs virksomhed til Dansk Naturgas A/S at

  • 1) yde et særligt tilskud til de kommuner, der deltager i det regionale naturgasselskab,

  • 2) yde garanti over for det regionale naturgasselskab for betalinger i henhold til selskabets låne-, swap- og renteaftaler,

  • 3) yde garanti over for de kommuner, der deltager i det regionale naturgasselskab, mod ethvert krav, som kommunerne måtte blive pålagt at betale i anledning af deres deltagelse i og solidariske hæftelse for naturgasselskabet og

  • 4) yde et tilskud til det regionale naturgasselskab til nedbringelse af gælden i selskabet.

§2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside