14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering  - træder i kraft den 1. januar 2019

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 699 af 08. juni 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. april 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Økonomi- og indenrigsministeren nedsætter statens tilskud, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til de kommuner, der har indtægter fra opkrævet betaling for parkering, med et beløb, som svarer til 70 pct. af kommunens indtægter fra opkrævet betaling for parkering.

§2 For de kommuner, der har overtaget parkeringskontrollen og modtager indtægter fra opkrævning af parkeringsafgifter, jf. § 122 a i færdselsloven, nedsættes statens tilskud til den pågældende kommune med et beløb, som svarer til 20 pct. af kommunens indtægter fra parkeringsafgifter.

§3 Indtægter fra opkrævet betaling for parkering forstås som bruttodriftsindtægter, som følge af at brugere af motorkøretøjer betaler for at holde på en parkeringsplads på offentlig vej, herunder fra parkeringsbilletter, beboerlicenser og erhvervslicenser.

Stk. 2 Indtægter fra parkeringsafgifter forstås som bruttodriftsindtægter, som følge af at brugere af motorkøretøjer opkræves en afgift for ulovlig parkering, herunder ved manglende køb af parkeringsbillet.

§4 Økonomi- og indenrigsministeren kan efter ansøgning reducere nedsættelsen af statstilskuddet til en kommune efter § 1 for kommunens omkostninger til afskrivning og forrentning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg, som er taget i brug inden den 2. maj 2018 eller tages i brug i perioden 2018-2020, hvis kommunen før den 2. maj 2018 har indgået bindende kontrakt om opførelse af parkeringsanlægget.

§5 Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægter fra opkrævet betaling for parkering og parkeringsafgifter samt omkostninger til afskrivning og forrentning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg.

§6 Kommunen skal indberette regnskabsoplysninger om kommunens indtægter fra opkrævet betaling for parkering og parkeringsafgifter til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den første hverdag i maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 2 Kommunens indberetning af oplysninger i henhold til stk. 1 skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisorens erklæring.

§7 På grundlag af kommunens indberetning nedsættes statens tilskud til kommunen efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i året efter regnskabsåret.

Stk. 2 Nedsættelsen i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen senest den 1. juli i året efter regnskabsåret og afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret.

§8 Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§9 Lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse for fastsættelse og afregning af nedsættelser af statstilskuddet ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter til og med regnskabsåret 2018. For fastsættelse og afregning af disse nedsættelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§10 (Udeladt).

§11 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside