Bekendtgørelse om kompentation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, 2021 og 2022, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbningen heraf

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1124 af 03. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2148 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1192 af 24. august 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for tilbud efter dagtilbudsloven, der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter regler fastsat i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§ 2

Kommunalbestyrelsen kan give et ekstra økonomisk tilskud direkte til ét eller flere tilbud omfattet af § 1, hvis der er tale om kompensation for merudgifter i det konkrete tilbud, der er forbundet med genåbning af tilbuddet, herunder som følge af reduktion i forældrebetalingen, ekstra rengøring og hygiejneløft mv.

Stk. 2 Hvis kommunalbestyrelsen giver tilskud efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at tilskuddet ikke indregnes i de budgetterede bruttodriftsudgifter, som ligger til grund for kommunens beregning af tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudsloven.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse for ekstra økonomisk tilskud til kompensation i 2020 eller senere for merudgifter, der er afholdt i 2020, 2021 eller 2022.