14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Lov nr. 247 af 06. april 2001

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Regler om afholdelse af prøver og eksaminer, der fastsættes af undervisningsministeren efter lovgivningen herom, kan indeholde bestemmelser om, at prøver og eksaminer kan foranstaltes afholdt i udlandet, eventuelt på særlige vilkår. Lovgivningens bestemmelser om, hvilke personer eller myndigheder der foranstalter prøver og eksaminer afholdt, kan herved fraviges, såfremt fravigelsen ikke forhindrer, at afholdelsen kan ske på fuldt ud betryggende måde. Eksamensbekendtgørelsen

Stk. 2 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om, at udgifterne ved at afholde prøver og eksaminer i udlandet helt eller delvis påhviler private, der har begæret den pågældende prøve eller eksamen afholdt, herunder en undervisningsinstitution, eleverne eller deres forældre og de studerende m.fl.

§2 Loven træder i kraft den 1. august 2001.

§3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside