14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Litteraturloven

Lov om litteratur

Lov nr. 477 af 12. juni 1996, jf.
lovbekendtgørelse nr. 31 af 14. januar 2014

Denne konsoliderede version af litteraturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Litteraturloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens formål

§1 Lovens formål er at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Stk. 2 Lovens virkeområde er dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Statens Kunstfond

§2 (Ophævet)

§3 (Ophævet)

§4 Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til

 • 1) forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer,

 • 2) præmiering af litterære værker,

 • 3) litterære projekter, udgivelser og oversættelser,

 • 4) formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur,

 • 5) internationale aktiviteter,

 • 6) efteruddannelse og

 • 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

§5 (Ophævet)

Kapitel 3
1
Forarbejder

(Ophævet)

§6 (Ophævet)

Kapitel 3 a

Fribyordning

§6a Kommuner, der er medlem af en organisation, der er godkendt efter stk. 2, kan yde økonomisk støtte til tidsbegrænsede ophold til udenlandske forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande. Støtte kan ydes, hvis forfatteren m.v.

 • 1) er anbefalet til et fribyophold i kommunen af en international organisation, der er godkendt efter stk. 2, og

 • 2) har opholdstilladelse i Danmark på grundlag af fribyordningen.

Stk. 2 Kulturministeren godkender efter samråd med social-, børne- og integrationsministeren internationale organisationer, som har til formål at tilbyde fristeder for forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§7 Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§8 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside