Litteraturloven

Denne konsoliderede version af litteraturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om litteratur

Lov nr. 477 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 14. januar 2014

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 3 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Kultur
 • Statsstøtte
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Lovens formål
§ 1

Lovens formål er at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Stk. 2 Lovens virkeområde er dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.

Kapitel 2 1 Statens Kunstfond
§ 2

(Ophævet)

§ 3

(Ophævet)

§ 4

Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til

 • 1) forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer,

 • 2) præmiering af litterære værker,

 • 3) litterære projekter, udgivelser og oversættelser,

 • 4) formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur,

 • 5) internationale aktiviteter,

 • 6) efteruddannelse og

 • 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

§ 5

(Ophævet)

Kapitel 3 1 (Ophævet)
§ 6

(Ophævet)

Kapitel 3 a Fribyordning
§ 6a

Kommuner, der er medlem af en organisation, der er godkendt efter stk. 2, kan yde økonomisk støtte til tidsbegrænsede ophold til udenlandske forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande. Støtte kan ydes, hvis forfatteren m.v.

 • 1) er anbefalet til et fribyophold i kommunen af en international organisation, der er godkendt efter stk. 2, og

 • 2) har opholdstilladelse i Danmark på grundlag af fribyordningen.

Stk. 2 Kulturministeren godkender efter samråd med social-, børne- og integrationsministeren internationale organisationer, som har til formål at tilbyde fristeder for forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden
§ 7

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.