14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om visitation på visse kulturarvsinstitutioner

Lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne

Lov nr. 246 af 08. juni 1978,
som ændret ved lov nr. 1628 af 26. december 2013

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visitation på visse kulturarvsinstitutioner

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 På visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan der gennemføres visitation af personer efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 Kulturministeren kan efter anmodning fra en kulturarvsinstitution bestemme, at den pågældende kulturarvsinstitution skal omfattes af stk. 1.

Stk. 3 Visitation foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren.

§2 En person, der udtages til visitation, skal lade en kontrollant gennemse tasker, pakker og lignende samt lade sin ydre beklædning undersøge.

§3 Nægter en person at lade sig visitere, eller giver visitationen rimelig grund til mistanke om tyveri fra samlingen, kan personen tilbageholdes. Tilbageholdelsen skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Personen skal snarest muligt overgives til politiet med henblik på visitation.

§4 Politiets visitation er ikke begrænset til den ydre påklædning. Visitationen skal foretages i et særligt lokale.

Stk. 2 En visitation, der ikke begrænses til den ydre påklædning, må ikke udføres eller overværes af personer af andet køn end den, der skal visiteres, medmindre denne samtykker heri. Den pågældende kan endvidere kræve, at visitationen overværes af et vidne.

§5 Visitationen skal foretages med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videre gående, end formålet nødvendiggør.

§6 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside