Dopingloven

Denne konsoliderede version af dopingloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod visse dopingmidler

Lov nr. 232 af 21. april 1999,
som ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004 og lov nr. 352 af 6. maj 2009

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 63 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 8054 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Sport
 • Strafferet
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Loven finder anvendelse på følgende grupper af dopingmidler:

 • 1)   Anabole steroider.

 • 2)   Testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning.

 • 3)   Væksthormon.

 • 4)   Erytropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn.

 • 5)   Midler, som øger produktion og frigørelse af

  • a)   væksthormon,

  • b)   testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning eller

  • c)   naturligt erytropoietin.

§ 2

Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler denne lov gælder for.

§ 3

De i §§ 1 og 2 omhandlede dopingmidler må ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål.

Stk. 2 Den i stk. 1 omhandlede anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling skal, for så vidt angår privatpersoner, være lægeordineret.

Stk. 3 Sundhedsministeren kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for dispensationen.

§ 4

Overtrædelse af § 3, stk. 1, eller vilkår som nævnt i § 3, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 2 Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 916 af 8. december 1993 om forbud mod visse dopingmidler.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.