Billetsalgsloven

Denne konsoliderede version af billetsalgsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Lov nr. 458 af 23. maj 2007

§ 1

Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Stk. 2 Det beløb, som en billet oprindelig er erhvervet for, kan foruden selve billetprisen omfatte eventuelle administrationsgebyrer. Herudover kan andre udgifter forbundet med erhvervelsen inkluderes i videresalgsprisen.

§ 2

Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 25. november 1991.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.