DNA-registerloven

Denne konsoliderede version af dNA-registerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Det Centrale Dna-profil-register

Lov nr. 434 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 369 af 24. maj 2005, lov nr. 1559 af 20. december 2006, lov nr. 347 af 14. maj 2008, lov nr. 479 af 17. juni 2008, lov nr. 405 af 21. april 2010, lov nr. 2601 af 28. december 2021 og lov nr. 1250 af 05. september 2022

§ 1

(Ophævet)

§ 2

(Ophævet)

§ 3

Oplysninger i registerets persondel skal straks slettes, når

  • 1) (Ophævet)

  • 2) der er forløbet 10 år fra frifindelse, afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald uden vilkår,

  • 3) den registrerede person er fyldt 80 år,

  • 4) (Ophævet)

  • 5) (Ophævet)

  • 6) (Ophævet)

Stk. 2 Oplysninger om en registreret person skal slettes senest 2 år efter den pågældendes død.

Stk. 3 (Ophævet)

§ 4

(Ophævet)

§ 5

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)

§ 7

(Ophævet)

§ 8

(Ophævet)

§ 9

(Ophævet)