Lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 22. december 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 10. marts 2014

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Af lån, der af helt eller delvis statsejede aktieselskaber, offentlige erhvervsdrivende fonde og selvstændige offentlige virksomheder er eller vil blive optaget med statsgaranti, betales til statskassen en årlig garantiprovision. Provisionen udgør 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året før og opkræves for eksisterende låns vedkommende første gang i 1994 beregnet af ultimorestgæld 1993.

Stk. 2 Finansministeren kan fritage lånearrangementer fra forpligtelsen til at betale garantiprovision.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.