14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti

Lov nr. [XX] af 22. december 1993, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1080 af 10. marts 2014

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Af lån, der af helt eller delvis statsejede aktieselskaber, offentlige erhvervsdrivende fonde og selvstændige offentlige virksomheder er eller vil blive optaget med statsgaranti, betales til statskassen en årlig garantiprovision. Provisionen udgør 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året før og opkræves for eksisterende låns vedkommende første gang i 1994 beregnet af ultimorestgæld 1993.

Stk. 2 Finansministeren kan fritage lånearrangementer fra forpligtelsen til at betale garantiprovision.

§2 Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

profile photo
Profilside