14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 408 af 31. maj 2000, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Europa-Kommissionens kontrolbesøg efter artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 gennemføres efter forudgående indhentelse af retskendelse. Retskendelse indhentes af Konkurrencestyrelsen, der yder Europa-Kommissionens bemyndigede repræsentanter og eksperter den fornødne støtte til løsningen af deres opgaver.

Stk. 2 Politiet yder bistand ved gennemførelsen af et kontrolbesøg efter stk. 1.

Stk. 3 Konkurrencestyrelsen deltager ved gennemførelsen af kontrolbesøg efter stk. 1 mod behørig legitimation. Repræsentanter fra det ministerium, inden for hvis ressort statsstøtten er bevilget, kan ligeledes deltage ved gennemførelsen af kontrolbesøget mod behørig legitimation.

§2 Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

§3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside