Bekendtgørelse om kompentation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, 2021 og 2022, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbningen heraf § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1124 af 03. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2148 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1192 af 24. august 2022

§ 2

Kommunalbestyrelsen kan give et ekstra økonomisk tilskud direkte til ét eller flere tilbud omfattet af § 1, hvis der er tale om kompensation for merudgifter i det konkrete tilbud, der er forbundet med genåbning af tilbuddet, herunder som følge af reduktion i forældrebetalingen, ekstra rengøring og hygiejneløft mv.

Stk. 2 Hvis kommunalbestyrelsen giver tilskud efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at tilskuddet ikke indregnes i de budgetterede bruttodriftsudgifter, som ligger til grund for kommunens beregning af tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudsloven.