14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Lov nr. 348 af 01. januar 1900, jf.
lovbekendtgørelse nr. 348 af 02. april 2020

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Loven finder anvendelse på feriedage, som er optjent efter lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, til brug i ferieåret 2019-20 og det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Stk. 2 Loven finder også anvendelse for andre lønmodtagere, som ikke er omfattet af stk. 1.

§2 Loven gælder uanset individuelle aftaler, kollektive overenskomster og aftaler samt regler fastsat i medfør af § 3 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, samt anden lovgivning og kan ikke fraviges ved aftale, jf. dog § 4.

§3 Gør væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn det nødvendigt i forbindelse med covid-19, kan ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver eller efter arbejdsgiverens pålæg.

Stk. 2 En lønmodtagers eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen skal erstattes af arbejdsgiveren.

Stk. 3 Hvis der er optjent feriegodtgørelse til brug i ferieåret 2019-20, skal arbejdsgiveren give Feriepengeinfo besked om, at ferien udskydes.

§4 Der kan indgås kollektiv overenskomst eller aftale om, i hvilke andre særlige situationer i forbindelse med covid-19 der kan ske udskydelse af ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode.

§5 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§6 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside