Lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1500 af 27. december 2009

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Arbejdsmarkedets Feriefond overfører 450 mio. kr. til statskassen.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om overførslen.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.