14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse til initiativer for sårbare unge som følge af covid-19

Bekendtgørelse nr. 988 af 26. juni 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse til initiativer for sårbare unge som følge af covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Tilskud til individuelle indsatser for sårbare unge
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder et særtilskud til institutioner omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 skal anvendes til at iværksætte individuelle indsatser for elever, der er særligt sårbare i forhold til at afbryde uddannelsen ved genoptagelsen af undervisning på institutionen, der har været lukket som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1 ydes inden for en samlet økonomisk ramme på 14 mio. kr. i 2020 og midlerne fordeles forholdsmæssigt til institutionerne på baggrund af årselevaktiviteten i perioden fra 3. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020.

§2 Erklæring på tro og love og tilbagebetaling m.v.
Lederen af institutionen for forberedende grunduddannelse skal ved modtagelse af tilskuddet underskrive en erklæring på tro og love om, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med § 1, stk. 2. Erklæringen offentliggøres på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, og indsendes underskrevet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

§3 Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales senest 31. december 2020, og tilfalder statskassen.

§4 Regnskabsaflæggelse og tilsyn
Regnskab for tilskud efter denne bekendtgørelse aflægges som en del af tilskudsmodtagers ordinære årsregnskab.

§5 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med tilskudsordningen.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2020.

profile photo
Profilside