Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Rusland og gennemførelse af defensive foranstaltninger mod Rusland

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. januar 2024, jf. bekendtgørelse nr. 1292 af 13. november 2023

Lov nr. 712 af 13. juni 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Folketingets samtykke til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst
§ 1

Regeringen kan opsige overenskomst af 8. februar 1996 mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Kapitel 2 1 Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser
§ 2

Loven træder i kraft den 15. juni 2023, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 3.

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 403 af 22. maj 1996 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering.

Kapitel 3 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 3

(Udeladt)

Kapitel 4 1 Territorialbestemmelse
§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.