Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1227 af 18. december 2012

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE
  • Bilag 2 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
  • Bilag 3 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
  • Bilag 4 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
§ 1

Fire tillægsaftaler af 20. februar 2012, jf. bilag 1-4 til denne lov, til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat, samt om bistand i skattesager som ændret senest ved lov nr. 1332 af 19. december 2008 gælder i denne del af riget.

Stk. 2 Tillægsaftalerne træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i deres ikrafttrædelsesbestemmelse.

§§2-3 udelades her, da de kun indeholder ændringer til andre love. §2 indeholder 9 punkter med ændringer til pensionsafkastbeskatningsloven, §3 indeholder en ændring af lov nr. 474 af 12. juni 2009 om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre.

§§ 2-3

(Udeladt af Redaktionen)

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 § 2 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 3 § 3 træder i kraft og har virkning fra og med den 1. januar 2013.

§ 5

§§ 1 og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland.