14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Grænsegængeraftalen

Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål

Lov nr. 974 af 05. december 2003,
som ændret ved lov nr. 425 af 06. juni 2005

Denne konsoliderede version af grænsegængeraftalen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Grænsegængeraftalen

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2 Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 7.

§2 Skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, er tillige indkomstskattepligtige af indkomst, som Danmark kan beskatte i henhold til aftalens artikel 1. Indkomsten henregnes til A-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk.1.

Stk. 2 Fradrag efter aftalens artikel 2 fradrages i den personlige indkomst, jf. personskattelovens § 3.

§3 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 4 får virkning samtidig med aftalens artikel 2. § 5, nr. 1, 3 og 5, får virkning samtidig med aftalens artikel 3.

§4 (Udeladt af Redaktionen).

§5 (Udeladt af Redaktionen).

§6 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside