14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om offentlige myndigheders adgang til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Bekendtgørelse nr. 196 af 10. februar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om offentlige myndigheders adgang til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

I medfør af § 7 c, stk. 5, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 1939 af 15. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Offentlige myndigheder kan få adgang til alle oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i forbindelse med:

  • 1) Kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler ved levering af tjenesteydelser til det offentlige.

  • 2) Offentlige myndigheders opgave med at hindre udbredelse af og smitte med covid-19.

  • 3) Kontrol med overholdelse af krav til boligens indretning, når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed, jf. lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.

§2 Offentlige myndigheder som får adgang efter § 1, må kun anvende oplysninger fra Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), i det omfang anvendelsen er nødvendig for at kunne varetage de opgaver, som begrunder adgangen.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2021.

profile photo
Profilside