Bekendtgørelse om offentlige myndigheders adgang til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 196 af 10. februar 2021

I medfør af § 7 c, stk. 5, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 1939 af 15. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Offentlige myndigheder kan få adgang til alle oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i forbindelse med:

  • 1) Kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler ved levering af tjenesteydelser til det offentlige.

  • 2) Offentlige myndigheders opgave med at hindre udbredelse af og smitte med covid-19.

  • 3) Kontrol med overholdelse af krav til boligens indretning, når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed, jf. lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.

§ 2

Offentlige myndigheder som får adgang efter § 1, må kun anvende oplysninger fra Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), i det omfang anvendelsen er nødvendig for at kunne varetage de opgaver, som begrunder adgangen.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2021.